Genel Bilgiler

2008 yılında kurulan Çilimli Meslek Yüksekokulu Çilimli ilçe merkezinde 7150 m2 açık, 1500 m2 kapalı alana sahiptir.  Üç katlı olan okul binasında altı adet derslik, yedi adet idari oda, 29 adet bilgisayarın bulunduğu bir adet bilgisayar laboratuvarı, öğrencilere uygulama imkânı sunan bir adet Toprak-Bitki-Su analiz laboratuvarı ve yemekhane mevcuttur. Ayrıca bir adet basketbol sahası, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm uygulamaları için 130 m2’lik  bir sera ile öğrencilerimizin ve personelimizin kullanımına yönelik  56 m²’lik bir kantin bulunmaktadır.

Yüksekokulumuzda Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü (Organik Tarım Programı, Arıcılık Programı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı), Veterinerlik Bölümü(Laborant ve Veteriner Sağlık Programı) ve Muhasebe ve Vergi Bölümü (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı) olmak üzere 3 bölüm bulunmakta olup, 2019-2020 yılı itibariyle toplam 207 öğrenci öğrenim görmektedir. Akademik kadromuz, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünde bir Öğretim Üyesi ve iki Öğretim Görevlisi ile Muhasebe ve Vergi Bölümünde bir Öğretim Üyesi ve üç Öğretim Görevlisinden; idari kadromuz ise Yüksekokul Sekreteri ve bir Bilgisayar İşletmeni, bir Ambar Memuru ve iki Teknikerden oluşmaktadır.