Temel Değerlerimiz

Bilimsellik

Yenilikçilik

Katılımcılık

Sürdürülebilirlik

Girişimcilik

Etik Değerlere Bağlılık

Şeffaflık

Sürekli Gelişme

İşbirliği

Kurumsal Adalet

Sevgi ve Hoşgörü