Vizyon

Çağın ihtiyaçlarına uygun niteliklere sahip, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, öz disiplini yüksek ve öz güven sahibi meslek elemanları yetiştiren, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen, küresel düşünen, yerel yaşayan, Türkiye’ye öncü, dünyaya örnek bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.