İdari Personel Telefon Rehberi

Recep SARI......................................................7402

(Yüksekokul Sekreteri)

Dilek GENÇ.....................................................7400

(Tekniker-Öğrenci İşleri-Santral)

Önder ÖZDEMİR...............................................7408

(Bilgisayar İşletmeni-İdari ve Mali İşler-TKY)

Ahmet ÖNEN....................................................7410

(Ambar Memuru)

Güvenlik..........................................................7409

Yemekhane.....................................................7418

Laboratuvar.....................................................7419

Hizmetli Odası.................................................7422