Laborant ve Veteriner Sağlık

Genel Bilgiler

Hayvan sağlığının korunması, veteriner hekim önerileri ile yapılan hijyenik tedbirler, laboratuvar analizleri ve tedaviler ile mümkündür. Veteriner hekim önerilerinin uygulanmasında da "Laborant ve Veteriner Sağlık" önlisans programından mezun olan teknikerlerin önemli görevleri vardır ve bu teknikerler aldıkları derslerden de anlaşılacağı gibi hayvan sağlığı ve ilgili laboratuvar analizleri yanında üreme, barındırma, bakım, besleme, yem teknolojisi ile hayvansal kaynaklı gıda güvenilirliği alanlarında da yetişmiş nitelikli uygulayıcı meslek elemanlarıdır.

Mezuniyet Koşulları

Laborant ve Veteriner Sağlık Programının öğrenim süresi 4 yarıyıldan oluşmakta olup bu süre içerisinde öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin toplamda 120 AKTS kredisi ve 30 iş günü stajlarını başarı ile tamamlayarak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olan öğrencilerimize 2 yıllık ön lisans mezunu statüsünde Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri unvanı verilmektedir.

Akademik İlerleme Olanakları

Laborant ve Veteriner Sağlık Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş koşulları sağlayan ve başvuruları kabul edilen adaylar sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek sınavına alınırlar. Yerleştirmede, adayların yetenek sınavında elde ettikleri puanlar ile adayların akademik not ortalamaları göz önünde tutularak belirlenen Ön Lisans Başarı Puanı dikkate alınır. Akademik not ortalamalarından elde edilecek Ön lisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda üst kademeye (Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ve Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü) yeterli puan almış olan adaylar ÖSYM tarafından yerleştirilmektedir. Ayrıca ön Lisans diplomasını almaya hak kazanan öğrenciler kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim lisans programlarına devam etmek isteyenler adaylar, kendi alanlarındaki açık öğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde ederler.

Mezunların Çalışma Alanları:

  • Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri, TİGEM İşletmeleri, Gıda Kontrol Laboratuvarları,
  • Belediye Kesimhaneleri, Hayvan Barınakları ve Hayvanat Bahçeleri,
  • Damızlık Hayvan Yetiştirici Birlikleri,
  • Büyükbaş (sığır, manda vb.), Küçükbaş (koyun, keçi vb.) ve Kanatlı (tavuk, kaz vb.) Hayvancılık İşletmeleri,
  • Yem ve Yem Katkı Maddesi Üreten İşletmeler,
  • Hayvansal Kaynaklı Gıda İşleyen İşletmeler,
  • Hayvan Hastahanesi, Veteriner Klinikleri ve Veteriner Laboratuvarları,
  • Veteriner İlaç Sektörü

DERSLER:

BİRİNCİ YARIYIL          
DERS KODU DERSİN ADI T U TU AKTS
  Türk Dili-I  2 0 2 2
  Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I 2 0 2 2
  Yabancı Dil-I 2 0 2 2
  Veteriner Anatomi ve Fizyoloji 2 2 3 4
  Veteriner Mikrobiyoloji 2 2 3 4
  Veteriner Biyokimya 2 2 3 4
  Hayvan Yetiştirme Prensipleri 2 0 2 4
  Hayvan Besleme Prensipleri 2 0 2 3
  Staj 0 0 0 5
TOPLAM   16 6 19 30
T: Teori, U: Uygulama, UK: Ulusal Kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistem
İKİNCİ YARIYIL          
DERS KODU DERSİN ADI T U TU AKTS
  Türk Dili-II 2 0 2 2
  Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-II 2 0 2 2
  Yabancı Dil-II 2 0 2 2
  Bilgisayar 2 2 3 3
  Veteriner Patoloji 2 0 2 4
  Veteriner Parazitoloji 2 0 2 4
  Veteriner Farmokoloji ve Toksikoloji 2 0 2 4
  Yem ve Yem Teknolojisi  2 2 3 4
  Staj 0 0 0 5
TOPLAM   16 4 18 30
T: Teori, U: Uygulama, UK: Ulusal Kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistem
ÜÇÜNCÜ YARIYIL          
DERS KODU DERSİN ADI T U TU AKTS
  Pet Hayvancılığı ve Sağlık Koruma 2 2 3 4
  Laboratuvar Hayvancılığı ve Sağlık Koruma  2 2 3 4
  Kanatlı Hayvancılık ve Sağlık Koruma 2 2 3 4
  Kuluçkahane Üretim Tekniği 2 0 2 3
  Hayvansal Ürünler ve Teknolojisi 2 0 2 3
  Gıda Güvenliği Prensipleri 2 0 2 3
  Veteriner Laboratuvar Teknikleri  2 2 3 4
  Seçmeli-A  3 0 3 5
TOPLAM   17 8 21 30
T: Teori, U: Uygulama, UK: Ulusal Kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistem
DÖRDÜNCÜ YARIYIL          
DERS KODU DERSİN ADI T U TU AKTS
  Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık ve Sağ. Koruma 2 2 3 4
  Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama 2 0 2 3
  Paraziter Hastalıklar ve Korunma 2 0 2 3
  Salgın ve Zoonoz Hastalıklar ve Korunma  2 0 2 3
  İşletme Yönetimi  3 0 3 4
  Girişimcilik 2 2 3 4
  Klinik Bilgisi  2 2 3 4
  Seçmeli-B 3 0 3 4
TOPLAM   18 6 21 30
GENEL TOPLAM   67 24 79 120
T: Teori, U: Uygulama, UK: Ulusal Kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistem
SEÇMELİ DERS GRUBU-A          
DERS KODU DERSİN ADI T U TU AKTS
  Arıcılık 3 0 3 5
  Kültür Balıkçılığı 3 0 3 5
  Çevre Koruma 3 0 3 5
SEÇMELİ DERS GRUBU-A          
DERS KODU DERSİN ADI T U TU AKTS
  Organik Hayvancılık Prensipleri 3 0 3 5
  Mandacılık 3 0 3 5
  Hayvan Davranışları ve Refahı 3 0 3 5