Yönetim Kurulu

                                                 

                                                Dr. Öğr. Üyesi İlkay EJDER ERTURAN (Müdür)

                                                                      BAŞKAN

                                               

               Öğr. Gör. Gürkan EFE (Müdür Yrd.)                                 Öğr. Gör. Sevda DURSUN (Müdür Yrd.)

                                ÜYE                                                                 ÜYE

                                 Prof.Dr. Yılmaz ŞAYAN               Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ                   Doç. Dr. Hüseyin Güngör

              ÜYE                                         ÜYE                                                 ÜYE