Misyon

§Bilimin nesnelliğini benimseyen, ulusal bilence sahip, araştırmacı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, insan ve çevre haklarına saygılı, Atatürk ilkelerine  bağlı bireyler yetiştirmek amacıyla, ulusal ve bölgesel çağdaş eğitim veren yüksekokulumuz, üniversite-sanayi-tüketici işbirliği çerçevesinde öğrenirken üreten, mesleğinde paylaşımcı ve  katılımcı, çağdaş,  yenilikçi, mesleğiyle ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanabilen, davranışsal normların ve kişisel  becerilerin geliştirilmesini, meslek geleneklerinin ve etik kuralların işlerlik  kazanmasını ilke edinen, özgüveni olan, yaşam boyu öğrenme yetisini sürdürebilen, toplumun ihtiyacı olan nitelikli, meslek elemanı  yetiştirmek.