İdari Personel Telefon Rehberi

Recep SARI......................................................7402

(Yüksekokul Sekreteri)

Şevket KAYA...................................................7403

(Tekniker)

Önder ÖZDEMİR...............................................7400-7408

(Bilgisayar İşletmeni)

Ahmet ÖNEN....................................................7410

(Ambar Memuru)

Güvenlik..........................................................7409

Yemekhane.....................................................7418

Laboratuvar.....................................................7419

Hizmetli Odası.................................................7422