Vizyon

§Sektörle üniversiteyi buluşturan, çağın gereklerine uygun,   evrensel niteliklere ve mesleki donanıma sahip insan gücü yetiştirmenin yanı   sıra öğrencilerimizin hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, alanındaki   sorunlara çözüm üretme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma   özelliklerine sahip, yenilikçi ve ulusal değerlere saygılı, bireyler yetiştiren   nitelikli bir ön lisans kurumu olmaktır.